Witamy

 

 

Podkarpackie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, w skrócie Podkarpacka Zachęta zrzesza miłośników sztuki i artystów, działając na rzecz krzewienia sztuk pięknych
oraz ochrony praw artystów.

 

Celem Towarzystwa jest:

  1. popularyzacja w społeczeństwie dokonań artystów w dziedzinie kultury i sztuki,
  2. integrowanie działalności artystów i miłośników sztuki na rzecz krzewienia sztuk pięknych,
  3. zapewnienie pomocy artystom w zakresie ochrony ich praw
  4. udzielanie pomocy społecznej artystom.
  5. popularyzowanie oraz promowanie Podkarpacia poprzez ukazywanie potencjału i dokonań środowisk twórczych.
  6. integracja i aktywizacja środowisk twórczych oraz zaangażowanie różnych grup społecznych w działania na rzecz kultury i sztuki oraz budowanie więzi regionalnej i międzypokoleniowej poprzez aktywny kontakt ze sztuką.