Zarząd i wykaz członków towarzystwa.

Zarząd :

Jacek Nowak - Prezes Zarządu
Adam Głaczyński - Wiceprezes Zarządu
Błażej Burkacki - sekretarz
Stanisława Urjasz - skarbnik
Jan Krygowski - członek Zarządu

Wykaz członków towarzystwa:

1. Białorucki Rafał
3. Burda Marian
4. Burkacki Błażej
5. Dublański Łukasz
6. Frączek-Burkacka Jolanta
7. Głaczyński Adam

8. Guniewska Krystyna
9. Kawałek Jacek

10. Kolano Elżbieta
11. Kowalska Marzena
12. Krygowski Jan
13. Małek Roman
14. Mazurkiewicz Tadeusz
15. Nowak Jacek
16. Pietrasz Tadeusz
17. Rabizo-Birek Magdalena

18. Urjasz Stanisława
19. Węgrzyn-Białogłowicz Krystyna
20. Witaszewski January
21. Woźniak Krzysztof

22. Wygoda Jerzy

Honorowi członkowie
1. Józef Gazda 
2. Emil Polit 
3. ks.  Franciszek Dziedzic