Gabriela Cichowska - wernisaż

Kilka zdjęć z wernisażu, który odbył się  4 marca 2010
w siedzibie ICN POLFA - Rzeszów S.A.