Jacek Nowak - nowy prezes Podkarpackiej Zachęty

Na zebraniu wyborczym - uzupełniającym jakie odbyło się 15 kwietnia 2009 na prezesa Towarzystwa wybrano jednogłośnie dotychczasowego sekretarza Jacka Nowaka a sekretarzem towarzystwa został Łukasz Wincenty Dublański.