Jerzy Gancarz nie żyje

15 marca 2009 roku, w wieku 55 lat, zmarł Jerzy Gancarz  - pierwszy prezes Podkarpackiej Zachęty.

Pogrzeb na cmentarzu Rzeszów - Wilkowyja
w środę 18 marca o godzinie 13.30.

 

JERZY GANCARZ
Urodził się w 1954 roku w Rzeszowie. Absolwent II LO
w Rzeszowie Młodzieńczych pasja czytelnicza ukierunkowała Jerzego Gancarza w stronę poligrafii. Rozpoczął pracę w Zelmerze, nieprzypadkowe było zatem przeniesienie się do redakcji gazety zakładowej na stałe. Wiązało się to także z podjęciem studiów dziennikarskich na Uniwersytecie Warszawskim.
Siedmioletnia praca redakcyjna była na tyle interesująca, że w czasie ustrojowej transformacji podjął próbę zorganizowania i prowadzenia własnej agencji wydawniczo-poligraficznej. Po różnorodnych przekształceniach skończyła się ta przygoda współwłasnością Wydawnictwa Carpathia oraz prowadzeniem firmy poligraficznej. I wydawnictwo i firma poligraficzna uzyskały określoną renomę, zwłaszcza w środowiskach twórczych. Tutaj najchętniej drukują swoje katalogi chociażby nie tylko rzeszowscy plastycy. Zarówno ze wzglądu na preferencyjne ceny stosowane dla nich, jak i merytoryczną jakość druku.

Dziecięce fascynacje sztukami plastycznymi zaczęły owocować gromadzeniem reprodukcji, rycin, a nawet ciekawych fotografii. Pierwszy prawdziwy obraz kupił już w 1981 r. na zorganizowanej przez Solidarność plenerowej aukcji dzieł sztuki. Kolekcja z czasem rozrastała się wraz z poszerzaniem kręgu zaprzyjaźnionych artystów plastyków różnych specjalności. Tworzenie własnej kolekcji malarstwa w pewnym momencie stało się zbyt ciasną płaszczyzną w tym względzie. Gdy dowiedział się, że zaczynają powstawać w Polsce towarzystwa zachęty sztuk pięknych począł gromadzić wszelkie dostępne na ten temat informacje, prowadzić sondażowe rozmowy z ludźmi biznesu, instytucji kultury, artystów i zwykłych odbiorców twórczości artystycznej. Szybko zorientował się, że inicjatywa ma szanse powodzenia pod warunkiem, że uda się zachęcić do społecznej aktywności reprezentatywną grupę pasjonatów. Po zdeterminowanych działaniach organizacyjnych wspólnie z przyjacielem Jackiem Nowakiem zmontował grupę inicjatywną, z którą w lutym ubiegłego roku zorganizował zebranie założycielskie. Został prezesem nowopowstałego Podkarpackiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Postawiło sobie ono ambitne ale realistyczne cele, jak: popularyzacja dokonań artystów, integrowanie środowiska artystycznego i kulturalnego na rzecz krzewienia sztuk pięknych, zapewnienie pomocy artystom w ochronie ich praw, udzielanie artystom pomocy społecznej, popularyzowanie i promowanie Podkarpacia poprzez ukazywaniu potencjału i dokonań środowisk twórczych, aktywizacja środowisk twórczych, zaangażowanie różnych grup społecznych w działania na rzecz kultury i sztuki, budowanie więzi regionalnej i międzypokoleniowej poprzez aktywny kontakt ze sztuką oraz tworzenie kolekcji sztuki współczesnej.

Dotychczas systematycznie odbywają się Firmowe Spotkania ze Sztuką w większych zakładach pracy miasta, opublikowano szereg katalogów oraz dwa poważne wydawnictwa książkowe. Następne przedsięwzięcia są w fazie przygotowawczej i wkrótce doczekają się realizacji. Dynamicznie rozwijająca się aktywność Towarzystwa jest efektem osobistego zaangażowania takiego pasjonata społecznikowskiego, jakim był Jerzy Gancarz.
Zmarł 15 marca 2009 roku w Rzeszowie.