• Jerzy Wygoda, fot. Sławomir Gibała

Jerzy Wygoda nie żyje.


19 października 2021 zmarł Jerzy Wygoda.
Absolwent Politechniki Warszawskiej, artysta, fotografik; od 1962 r. pracą i miejscem zamieszkania związany z Rzeszowem. Twórca, którego nie można zaszeregować w jakiejkolwiek kategorii. Mistrz dawnych technik fotograficznych, nie stroniący od innowacyjności. Artysta przeszedł różne etapy rozwoju w fotografii artystycznej, od dokumentacyjnej fotografii realistycznej poprzez fotografię kreacyjną, fotoreportaż aż po fotografię krajoznawczą. Nie wytworzył jedynego i wyłącznie indywidualnego sposobu utrwalania obrazu świata. W swej twórczości unikał zła, brzydoty i wszelkich negatywnych przejawów rzeczywistości.   W latach 1970–1990 był członkiem Rzeszowskiego Towarzystwa Fotograficznego.  Od 1984 roku był instruktorem fotografii PTTK oraz członkiem Forum Fotografii Krajoznawczej. W latach 1997–2001 był przewodniczącym Komisji Fotografii Krajoznawczej ZG PTTK.  W latach 1994–2006 był wykładowcą w Państwowym Pomaturalnym Studium Kształcenia Animatorów Kultury w Krośnie.  Był autorem wielu wystaw indywidualnych i zbiorowych, w Polsce i poza granicami Polski. Szczególne miejsce w swojej twórczości poświęcił fotografii krajoznawczej, dokumentacyjnej, fotoreportażowi. Był autorem dokumentacji fotograficznej zachodniogalicyjskich nekropolii z okresu I wojny światowej (1914–1918) .
Od 2014 roku członek zwyczajny Podkarpackiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych

19 października 2021 zmarł Jerzy Wygoda.Absolwent Politechniki Warszawskiej, artysta, fotografik; od 1962 r. pracą i miejscem zamieszkania związany z Rzeszowem.


Twórca, którego nie można zaszeregować w jakiejkolwiek kategorii. Mistrz dawnych technik fotograficznych, nie stroniący od innowacyjności. Artysta przeszedł różne etapy rozwoju w fotografii artystycznej, od dokumentacyjnej fotografii realistycznej poprzez fotografię kreacyjną, fotoreportaż aż po fotografię krajoznawczą. Nie wytworzył jedynego i wyłącznie indywidualnego sposobu utrwalania obrazu świata. W swej twórczości unikał zła, brzydoty i wszelkich negatywnych przejawów rzeczywistości. 


W latach 1970–1990 był członkiem Rzeszowskiego Towarzystwa Fotograficznego.  Od 1984 roku był instruktorem fotografii PTTK oraz członkiem Forum Fotografii Krajoznawczej. W latach 1997–2001 był przewodniczącym Komisji Fotografii Krajoznawczej ZG PTTK.  W latach 1994–2006 był wykładowcą w Państwowym Pomaturalnym Studium Kształcenia Animatorów Kultury w Krośnie. 


Był autorem wielu wystaw indywidualnych i zbiorowych, w Polsce i poza granicami Polski. Szczególne miejsce w swojej twórczości poświęcił fotografii krajoznawczej, dokumentacyjnej, fotoreportażowi. Był autorem dokumentacji fotograficznej zachodniogalicyjskich nekropolii z okresu I wojny światowej (1914–1918) . Od 2014 roku członek zwyczajny Podkarpackiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych


Jerzy Wygoda, fot. Sławomir Gibała