Leszek Kuchniak wystawa - zaproszenie

 

 

ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW S.A.

PODKARPACKIE TOWARZYSTWO ZACHĘTY SZTUK PIĘKNYCH

oraz autor LESZEK KUCHNIAK

 

uprzejmie zapraszają na otwarcie wystawy prac,

które odbedzie się w czwartek 16 grudnia 2010 o godzinie 18.00
w siedzibie ELEKTROMONTAŻU

w Rzeszowie przy ul. Słowackiego 20 (XIp.)

 

 

W swej twórczości Leszek Kuchniak uczynił z krajobrazu element znaczący, odwołujący do konkretnych treści i emocji. To barwne, tętniące życiem malarstwo swym klimatem nawiązuje do rodzimej tradycji, w której w bezpośredni sposób mówi się o smutku i radości, gdzie namysł nad sensem świata ustępuje wzruszeniu.

Na rozległej płaszczyźnie płótna rozpościerają się podkarpackie pola, na których przycupnęły wiejskie chaty; na pagórkowatych wzniesieniach rysują się zabudowania miasteczek, jaśnieją kościoły i cerkwie, dotykając pochmurnego nieba. Na zroszonych wiosennym deszczem polach wierzby czekają, by zazielenić się przy promieniach słońca. Na zabłoconych drogach z rzadka przemykają postacie ludzkie, nie baczą na to, co dzieje się wokół, prędko przemykają do swych spraw. W ten powszedni „kołowrót zdarzeń” wpisują się rozliczne anioły i świątki, przypominając o tym, iż świat ma głębszy wymiar. Tak oto postacie przejęte z jasełkowych teatrzyków, szopek, pasyjek, kapliczek skłaniają widza do tego, by w codzienności szukał Boga.

 

"Staram się być twórcą emocjonalnym, który daje widzowi radość oglądania i inspirację do metaforycznych przeżyć poetyckich. Będąc wędrowcem po kręgach kultury prowincjonalnej dostrzegam zanikający już świat ukochanej Galicji. Staram się ujawnić w swoich pracach źródło ludowego, magicznego impulsu, uformowanego w metaforyczny podtekst liryczny, groteskowy czy społeczny przemijającego czasu"

Leszek Kuchniak

 

Leszek Kuchniak urodził się w 1951 r. Absolwent Liceum Sztuk Plastycznych w Jarosławiu. Ukończył studia na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, w pracowni prof. Jerzego Bandury. Dyplom w 1976 r. Następnie Studium Scenografii w tej samej uczelni u prof. Andrzeja Majewskiego. Jest nauczycielem w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Rzeszowie. Uprawia rzeźbę w drewnie, malarstwo i rysunek. Brał udział w ok. 100 wystawach zbiorowych, miał 29 ekspozycji indywidualnych w kraju i za granicą.