Tadeusz Z. Błoński - malarstwo

Otwarcie wystawy 9 lipca  (czwartek) 2015 roku o godzinie 18.00 
w siedzibie ICN POLFA - Rzeszów S.A. przy ul. Przemysłowej 2 Ip

 

wystawa