Wieczór Muzyki i Plastyki
VITOLD REK I JAROSŁAW BESTER

 

 

 

PODKARPACKIE TOWARZYSTWO ZACHETY SZTUK PIĘKNYCH

 

STOWARZYSZENIE REWITALIZACJI DZIEDZICTWA KULTURY NARODOWEJ
W BOGUCHWALE

 

W RAMACH VII OGÓLNOPOLSKIEGO PLENERU MALARSKIEGO

 

ZAPRASZAMY NA WIECZÓR MUZYKI I PLASTYKI

 

VITOLD REK - double bass, mandolin, mandola, vocal

JAROSŁAW BESTER - akordeon

 

dnia 19.08.2011 roku o godzinie 18.30

w dolnym kosciele w Boguchwale