Władysław Michał Matusz nie żyje


Władysław Michał Matusz urodził się w Haczowie w 1 stycznia  1949 roku, zmarł 5 lipca 2023 roku w Rzeszowie.
Ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Jarosławiu, studiował w latach 1968-1974 w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Grafiki. Po uzyskaniu dyplomu w 1974 roku aktywnie rozpoczyna swą drogę twórcy głównie w zakresie grafiki. Prezentuje swoje prace na licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych w galeriach naszego regionu i kraju m.in. w 1975 roku brał udział w wystawie „30 lat PRL" w warszawskiej „Zachęcie" gdzie otrzymał II Nagrodę w dziale grafiki oraz „Xylon VII" we Freiburgu (Szwajcaria) a w Zielonej Górze został nagrodzony za najlepszy dyplom w wystawie „Złote Grono". Ta nagroda owocuje dalszą aktywną pracą, szeregiem udziałów w wystawach - głównie - zbiorowych takich jak „Jesienne Konfrontacje” (1984 - nagroda), Okręgowe Wystawy Grafiki, „Grafika, Rysunek, Rzeźba Roku" na których też był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany.
Władysław M. Matusz czterdzieści lat był  pracownikiem merytorycznym Biura Wystaw Artystycznych w Rzeszowie, w tym od roku 1990 pełni funkcję kierownika działu merytorycznego. Od początku swojej pracy zawodowej aktywnie uczestniczy we wszelkich działaniach Biura.
W latach 1976 - 1979 z ramienia Biura był organizatorem Pleneru Studyjnego odbywającego się w Łańcucie. W latach 80-tych w swojej twórczości zajmował się głównie malarstwem, urzeka go pejzaż i malarstwo przedstawieniowe.
W 1987 roku objął funkcję komisarza pleneru malarskiego „Julin" i kierował nim przez kolejne 10 lat. Był inicjatorem wielu akcji plastycznych mających na celu odkrywanie młodych talentów. Jedną z nich był prowadzony przez długie lata Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Sztuce, którego był koordynatorem wojewódzkim. Przez kilkadziesiąt lat odbywał się w Domu Sztuki konkurs wojewódzki pod nazwą Wojewódzki Przegląd Plastyki Dzieci i Młodzieży, którego pomysłodawcą i realizatorem był Władysław M. Matusz. W ramach działającego w Biurze „Koła Miłośników Sztuki" przez kilkanaście lat kształcił młodzież w zakresie rysunku i malarstwa. Owocem tej pracy jest fakt, że kilkudziesięciu jego wychowanków dostało się na wyższe uczelnie plastyczne a wielu z nich jest ich absolwentami praktykującymi samodzielną już pracę twórczą.
Władysław Michał Matusz był także autorem projektów graficznych dla kilku wiodących w regionie firm (Inżynieria, RPRiM, i inne) oraz - projektu odznaki „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego". Jako grafik był w BWA odpowiedzialny za edytorską, stroną wszelkich wydawnictw.
Jednym z jego ważniejszych osiągnięć była organizacja monumentalnej wystawy pod nazwą „Artyści Polski Południowo - Wschodniej 1950-2000". Wystawa stała się głośnym wydarzeniem kulturalnym dla całej południowej Polski. W 2005 r. za bogaty dorobek artystyczny
w dziedzinie plastyki został uhonorowany Nagrodą Miasta Rzeszowa. W 2015 roku został odznaczony Złotym Medalem za długoletnią Służbę oraz odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej.

Władysław Michał Matusz urodził się w Haczowie w 1 stycznia  1949 roku, zmarł 5 lipca 2023 roku w Rzeszowie.

Ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Jarosławiu, studiował w latach 1968-1974 w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Grafiki. Po uzyskaniu dyplomu w 1974 roku aktywnie rozpoczyna swą drogę twórcy głównie w zakresie grafiki. Prezentuje swoje prace na licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych w galeriach naszego regionu i kraju m.in. w 1975 roku brał udział w wystawie „30 lat PRL" w warszawskiej „Zachęcie" gdzie otrzymał II Nagrodę w dziale grafiki oraz „Xylon VII" we Freiburgu (Szwajcaria) a w Zielonej Górze został nagrodzony za najlepszy dyplom w wystawie „Złote Grono". Ta nagroda owocuje dalszą aktywną pracą, szeregiem udziałów w wystawach - głównie - zbiorowych takich jak „Jesienne Konfrontacje” (1984 - nagroda), Okręgowe Wystawy Grafiki, „Grafika, Rysunek, Rzeźba Roku" na których też był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany.

Władysław M. Matusz czterdzieści lat był  pracownikiem merytorycznym Biura Wystaw Artystycznych w Rzeszowie, w tym od roku 1990 pełni funkcję kierownika działu merytorycznego. Od początku swojej pracy zawodowej aktywnie uczestniczy we wszelkich działaniach Biura. W latach 1976 - 1979 z ramienia Biura był organizatorem Pleneru Studyjnego odbywającego się w Łańcucie. W latach 80-tych w swojej twórczości zajmował się głównie malarstwem, urzeka go pejzaż i malarstwo przedstawieniowe.

W 1987 roku objął funkcję komisarza pleneru malarskiego „Julin" i kierował nim przez kolejne 10 lat. Był inicjatorem wielu akcji plastycznych mających na celu odkrywanie młodych talentów. Jedną z nich był prowadzony przez długie lata Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Sztuce, którego był koordynatorem wojewódzkim. Przez kilkadziesiąt lat odbywał się w Domu Sztuki konkurs wojewódzki pod nazwą Wojewódzki Przegląd Plastyki Dzieci i Młodzieży, którego pomysłodawcą i realizatorem był Władysław M. Matusz. W ramach działającego w Biurze „Koła Miłośników Sztuki" przez kilkanaście lat kształcił młodzież w zakresie rysunku i malarstwa. Owocem tej pracy jest fakt, że kilkudziesięciu jego wychowanków dostało się na wyższe uczelnie plastyczne a wielu z nich jest ich absolwentami praktykującymi samodzielną już pracę twórczą. 

Władysław Michał Matusz był także autorem projektów graficznych dla kilku wiodących w regionie firm (Inżynieria, RPRiM, i inne) oraz - projektu odznaki „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego". Jako grafik był w BWA odpowiedzialny za edytorską, stroną wszelkich wydawnictw.  Jednym z jego ważniejszych osiągnięć była organizacja monumentalnej wystawy pod nazwą „Artyści Polski Południowo - Wschodniej 1950-2000". Wystawa stała się głośnym wydarzeniem kulturalnym dla całej południowej Polski. W 2005 r. za bogaty dorobek artystycznyw dziedzinie plastyki został uhonorowany Nagrodą Miasta Rzeszowa. W 2015 roku został odznaczony Złotym Medalem za długoletnią Służbę oraz odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej.

Radio Rzeszów -  Zmarłego artystę wspomina Jacek Nowak.