ZPAMiG - wystawa malarstwa i grafiki

Zapraszamy na wystawę
w czwartek 28 marca 2019 godz. 18.00
w siedzibie ICN POLFA - Rzeszów S.A. przy ul. Przemysłowej 2wystawa